RadarOpus
LutraVison - Homeopathic software & Books

Wat is Homeopathie

Homeopathie is een krachtige natuurgeneeswijze. Het behandeld de hele mens en pakt ziekte bij de basis aan.
Een homeopathisch geneesmiddel stimuleert en activeert het zelfherstellendvermogen van het lichaam zodat ziekte geneest
.

Het gelijke middels het gelijkende genezen
Het principe van homeopathie is gebaseerd op de wet van de gelijksoortigheid. Dit wil zeggen dat als een middel bepaalde verschijnselen kan opwekken hetzelfde middel ook in staat is diezelfde verschijnselen te genezen. Koffie (cafeïne) kan bij overmatig gebruik bijvoorbeeld slapeloosheid veroorzaken. Verwerkt tot homeopathisch middel (coffea) kan het juist slapeloosheid genezen.

Krachtige werking
De stoffen waar de geneesmiddelen van gemaakt zijn (b.v. planten of mineralen) worden bewerkt tot homeopathisch geneesmiddel.  Door deze bewerking krijgen middelen hun krachtige genezende werking.

Hoe snel werkt het
Acute klachten zijn over het algemeen snel te verhelpen. Soms zelfs binnen een dag. Het genezingsproces van chronische aandoeningen duurt meestal wat langer. Dit kan variëren van enkele weken tot enige maanden. Bij ernstige ziektes is homeopathie ook zeer waardevol. Het vertragen van het ziekteproces, het verbeteren van de energie en verminderen van eventuele pijn zijn dan het belangrijkste doel.

Resultaat
Bij iedere klacht geldt dat het resultaat onder andere afhangt van de aard en intensiteit van de klacht en van het herstelvermogen van uw lichaam.

De hele mens
Homeopathie wordt meer dan 200 jaar wereldwijd beoefend en heeft een belangrijke rol in de gezondheidzorg van vele landen. Deze effectieve geneeswijze helpt de natuurlijke neiging van het lichaam om zichzelf te herstellen.
Het erkent dat alle symptomen van een ‘slechte gezondheid’ uitingen zijn van disharmonie binnen de hele persoon en dat het de patiënt (de mens) is die behandelding nodig heeft en niet de ziekte.

In 1796 ontdekte een Duitse arts, Samuel Hahnemann, een andere benadering van genezing die hij homeopathie noemde. Net als Hippocrates, 2000 jaar eerder, realiseerde hij zich dat er twee manieren zijn om een slechte gezondheid te behandelen; de manier van tegenstellingen en de manier van gelijken.

Neem het voorbeeld van slapeloosheid.
De manier van tegenstellingen is om deze te behandelen door een geneesmiddel te geven wat een kunstmatige slaap veroorzaakt. Dit houdt vaak het gebruik in van grote of vaste dosis geneesmiddelen die soms leiden tot bijwerkingen of verslaving.
De manier van gelijken – de homeopathische manier – is om de patiënt een minimale dosis van een stof (b.v. plant of mineraal) te geven die in grote doses slapeloosheid veroorzaakt bij een gezonde persoon. Verrassend genoeg zal de patiënt die lijdt aan slapeloosheid juist natuurlijk slapen van dezelfde stof. Vanwege de minimale dosering zal dit geen bijwerkingen of verslaving geven.